aanleg mountainbike pad route onderhoud ontwerp1. Trail Scan

Stap 1 van onze methode is een Trail Scan. Tijdens een intake gesprek bespreken we de huidige situatie van uw locatie. Welke paden liggen er en welke recreanten maken daar gebruik van? Hoe is het onderhoud geregeld en wat zijn de kosten daarvan? Wat zijn de wensen voor de toekomst voor het paden en route netwerk? Dit zijn slechts enkele vragen die naar voren komen tijdens de intake. Na de intake maken onze gecertificeerde Trail experts een analyse van de bestaande, of nieuw te realiseren mountainbike paden en routes. Dit doen zij door in het recreatiegebied situatie foto’s te maken waarbij wordt gelet op plekken die mogelijk voor problemen zorgen. Te denken valt aan laag gelegen delen met veel water, waarbij onderhoud een probleem kan worden. Of een kruising van paden, waarbij recreanten elkaar tegen gaan komen en dit niet altijd wenselijk is. Het resultaat van de Trail Scan is een rapport waarbij uw situatie volledig is doorgelicht met een helder en concreet advies van de te nemen stappen voor de aanleg van een duurzaam route netwerk. In de volgende stap maken wij een gedetailleerd ontwerp voor u.

mountainbike route paden aanleg Patrick Janse